Kako so glagoli konjugirani v nemščini?

Kako so glagoli konjugirani v nemščini?

 • V nemščini so glagoli razdeljeni na šibke in močne.

  Slabi glagoli so konjugirani na naslednji način:

  učijo

  ich lerne

  du lernst

  er / sie / es / man lernt

  wir lernen

  ihr lernt

  sie / Sie lernen.

  Slabi glagoli, katerih steblo se konča v t, d, chn, tm, dm, ffn, gn, v drugi in tretji osebi ednine in množine druge osebe imajo samoglasnik е med bazo in končnico. Na primer

  delo

  ich arbeit

  du arbeitest

  er / sie / es / man arbeitet

  wir arbeiten

  ihr arbeitet

  sie / Sie arbeiten.

  Glagoli, katerih steblo se konča z, s, imajo drugo osebo edninskega konca t. Na primer tanzen, du tanzt.

  Glagol imajo je napačen in je konjugiran na naslednji način:

  ich habe

  du hast

  er / sie / es / moška kapa

  wir haben

  ihr habt

  sie / Sie haben.

  Glagol se vezniki na dopolnilni način, torej oblike glagola tvorijo iz drugačne korenine kot infinitiv. Glagol sein je konjugiran na naslednji način:

  ich kanta

  du bist

  er / sie / es / man ist

  smo

  ihr seid

  sie / Sie sind.

  Močni glagoli z samoglasniki a, o in diftong au radikalno v drugi in tretji osebi ednine nastopa kot umlaut. Na primer

  tragen

  ich trage

  du trg

  er / sie / es / man trgt

  wir tragen

  ihr tragt

  sie / Sie tragen

  Laufen

  ich laufe

  du lufst

  er / sie / es / človek luft

  wir laufen

  ihr lauft

  sie / Sie laufen

  ukradeno

  ich stoe

  du stt

  er / sie / es / man stt

  wir ukraden

  ihr sto

  sie / Sie ukraden.

  Močni glagoli fahren, waschen, wachsen, backen, slafen, padel, lassen, sclagen so konjugirani na enak način.

  Močni glagoli, katerih steblo se konča v t, d, v drugi in tretji osebi ednine nimajo samoglasnika е med steblom in korenino ter samoglasnikom druge osebe množine е med osnovo in končnico ostane. Na primer, raten: du rtst, er rt, ihr ratet.

  Močni glagoli z samoglasnikom е pri korenu se korenski samoglasnik zamenja e -> i. Glagoli sehen, lesen, empfehlen, befehlen so v korenini druge in tretje osebe ednine e -> tj. Na primer

  glej

  ich sehe

  du siehst

  er / sie / es / man sieht

  wir sehen

  ihr seht

  sie / Sie sehen.

  Glagoli geben, helfen, nehmen, gelten sterben, werfen, brechen, erschrecken, treffen, treten, essen, messen, vergessen so namesto druge in tretje osebe ednine v korenu e -> i.

  helfen

  ich helfe

  du hilfst

  er / sie / es / man hilft

  wir helfen

  ihr pomoč

  sie / Sie helfen.

 • Poglejmo torej najpogostejši glagol: machen - storiti

  Povežite ga v obraze:

  Ich mache (jaz)

  Du machst (narediš)

  Er / sie / es macht (on / ona / it do)

  Wir machen (počnemo)

  Ihr macht (naredite)

  Sie / sie machen (vi / oni)

  Torej imamo osnovo za poudarjanje končnic: če je "mach-"; - to je osnova, potem je vse ostalo konec. Sami lahko poimenujete te končnice:

  Ich -e

  Du - (e) st

  Er / sie / es - (e) t

  Wir -en

  Ihr - (e) t

  Sie / sie -en

  Zdaj je na vrsti vaša! V komentarjih ujemite enega od naslednjih šibkih glagolov na obrazih:

  hren (slišite) / fragen (vprašaj) / spielen (predvajanje) / lernen (naučite se) / sagen (recite) /

  Na nekaterih obrazih opazite črko "-e-quot; v oklepajih. Pojavi se, če se glagol konča na "-t":

  arbeiten (delo) du arbeitest / er arbeitet

  warten (čakati) - du wartest / er wartet

  antworten (odgovor) - du antwortest / er antwortet

  Obstaja še ena zaseda. To je konjugacija močnih glagolov v 2. in 3. obrazi (du in er / sie / es).

  Na primer vzemite glagol 2:

  Sprechen (govori) in shlafen (spanje):

  Ich spreche - schlafe

  Du sprichst - schlfst

  Er / sie / es spricht - schlft

  Wir sprechen - šlafen

  Ihr sprecht - schlaft

  Sie / sie sprechen - schlafen

  Torej, v 2. in 3. obrazni samoglasniki se bistveno spremenijo:

  quot; ekvat; -> "; iquot; (treffen (izpolnjujejo) - du triffst / er trifft)

  quot; aquot; -> ";"; (fahren (vožnja) - du fhrst / er fhrt)

  V drugih primerih je vse nespremenjeno, na primer:

  schreiben (napisati) - du schreibst / er schreibt

  Ali lahko zdaj sami povežete glagole „gebenquot; (dati) in„ tragenquot; (nositi)?

Nalaganje ...

Dodaj komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Обязательные поля помечены *